Altan

Kære beboere med altan, vi henviser til afdelingens altan regler vedrørende sejl. Dette skal købes gennem bestyrelsen og vi beder derfor de beboere der har sat uoriginale sejl op, venligst at tage dem ned.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen 

Kære beboere med altan

 

Da vi har oplevet en del blæsevejr og desværre også nedfaldne ting fra jeres altaner, beder vi jer om at sikre, alle løse genstande så de ikke blæser ned fra altanen J

Der har været nedfaldne flasker, askebæger og urtepotter, alle ting som ikke nødvendigvis er rare at få i hovedet. Man kan eventuelt sætte et altan sejl op.

Godt nytår

Det er nu muligt at købe et altansejl.

Altansejlet er koksgråt og kan købes på kontoret i åbningstiden tirsdage mellem kl: 18:30 og 19:30.
Det koster kr. 1.000,-  som afregnes direkte med bestyrelsen ved afhentning. En anden mulighed er at afbetale med kr. 50,- pr. måned, som lægges til huslejen indtil hele beløbet på kr. 1.000,00 er betalt, herefter sletter hovedkontoret trækningen.

Læs mere her