Kære Beboere                                                                                                        

 

Det er nu tid til at få gjort noget ved haverne. Er haven ikke ordnet senest 1.december 2018, så bliver der sat en gartner på til at ordne haven, for lejerens regning.

Hvad handler det om, når vi beder jer om at ordne jeres haver:

  • Fjerne ukrudt
  • At klippe hæk
  • At få smidt affald ud
  • I det hele taget en pæn og ryddelig have

Se venligst nedenstående haveorden for afdeling 25:

Haver:

  • Haver til stuelejlighederne skal vedligeholdes og være i pæn stand.                                                                                                                                                 
  • Der må ikke forefindes beplantning over 1,8 meters højde, ligesom slyngplanter på murene ikke er tilladt.
  • Der må ikke opstilles halvtage eller skure.
  • Hvis haven ikke vedligeholdes, vil bestyrelsen kunne få dette udført på beboerens regning.                                                                                  

 

God arbejdslyst

 

 

Venlig hilsen

Bestyrelsen afdeling 25