Kære beboere

Ulovlig fremleje/Airbnb

Bestyrelsen er bekendt med, at nogle af Afdeling 25’s beboere udlejer helt eller delvist deres lejligheder i kortere eller længere periode. Det er ikke tilladt, at udleje sin lejlighed uden udlejerens samtykke, det vil sige Boligforeningen AAB, og er opsigelses grund. Administrationen kan lave en officiel fremlejekontrakt.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen afdeling 25

Kære beboere

Vi håber i har haft en god jul og godt nytår 😊 Bestyrelsen er blevet gjort bekendt med, at flere beboere har anskaffet sig enten en hund eller en kat, og det er helt i orden bare i husker at komme ned på kontoret med alle relevante papirer ( se venligst både hunde og katte husorden hvis i er i tvivl)

Venlig hilsen
Bestyrelsen afdeling 25

Kære beboere.
Vi modtager desværre en del klager over nabostøj. Vi skal alle sammen kunne være her – Så husk at udvise hensyn til dine naboer.                           Både i dag-, aften- og nattetimerne.                                                        Husreglerne er klare:

1. Benyttelse af radio, fjernsyn, musikanlæg og musikinstrumenter samt andre støjende maskiner såsom el-boremaskiner og lignende skal ske med hensyntagen til omgivelser og naboer.

2. I de sene aftentimer bør der udvises særlig hensyn ved at dæmpe ned, så de øvrige beboeres ikke forstyrres.

3. Ved afspilning af musik vær da varsom med bassen. Dæmp venligst for musikken kl. 22.00 og luk vinduerne.

4. Støjende maskiner må kun benyttes mandag – fredag indtil kl. 20.00, lørdag og søndag må de benyttes fra kl. 10.00 – 18.00.

Kære beboere med altan

 

Da vi har oplevet en del blæsevejr og desværre også nedfaldne ting fra jeres altaner, beder vi jer om at sikre, alle løse genstande så de ikke blæser ned fra altanen J

Der har været nedfaldne flasker, askebæger og urtepotter, alle ting som ikke nødvendigvis er rare at få i hovedet. Man kan eventuelt sætte et altan sejl op.

Godt nytår

 

Kære Beboere                                                                                                        

 

Det er nu tid til at få gjort noget ved haverne. Er haven ikke ordnet senest 1.december 2018, så bliver der sat en gartner på til at ordne haven, for lejerens regning.

Hvad handler det om, når vi beder jer om at ordne jeres haver:

  • Fjerne ukrudt
  • At klippe hæk
  • At få smidt affald ud
  • I det hele taget en pæn og ryddelig have

Se venligst nedenstående haveorden for afdeling 25:

Haver:

  • Haver til stuelejlighederne skal vedligeholdes og være i pæn stand.                                                                                                                                                 
  • Der må ikke forefindes beplantning over 1,8 meters højde, ligesom slyngplanter på murene ikke er tilladt.
  • Der må ikke opstilles halvtage eller skure.
  • Hvis haven ikke vedligeholdes, vil bestyrelsen kunne få dette udført på beboerens regning.                                                                                  

 

God arbejdslyst

 

 

Venlig hilsen

Bestyrelsen afdeling 25